Aktualności

Unijny Kodeks Celny 3 maja 2019

Z dniem 1 maja kończy się okres przejściowy, w którym agencje celne mogły przeprowadzić odpowiednie zmiany i przystosować się do nowych wymogów. Unijny Kodeks Celny wprowadza między innymi nowy wzór gwarancji zabezpieczającej zapłatę długu celnego. Nie dotyczy to firm transportowych bezpośrednio, a jedynie agencji oraz ich klientów. Jednak zmienione procedury mogą wpływać na długość odprawy i zwolnienie towaru, a co za tym idzie na terminowość dostaw. Brak możliwości dokładnego zaplanowania, spowodowany oczekiwaniem na odprawiany towar, może być szczególnie uciążliwy przy planowaniu transportów łączonych.