Aktualności

Silna pozycja polskich firm transportowych 28 lipca 2017

Polskie firmy z branży TSL mają około 25-proc. udziału w europejskim rynku transportowym. Polska flota liczy ponad 200 tys. pojazdów, które kursują na trasach krajowych i międzynarodowych. Z danych Eurostatu wynika, że roczna liczba wyjeżdżonych przez polskie firmy tonokilometrów (TKM) wzrosła ze 102,8 mld w 2004 roku do 261 mld w 2015 roku. Z kolei statystyki GUS pokazują, że bezpośredni udział sektora usług transportu i logistyki w PKB Polski wzrósł w tym samym czasie z 5,4 do poziomu 6,5 proc. (czyli zwiększył się o jedną piątą od momentu wstąpienia Polski do UE).