Aktualności

Rusza monitoring drogowego transportu towarów 12 lutego 2017

10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o systemie monitorowania drogowego transportu towarów. Akt prawny ma uregulować funkcjonowanie systemu monitorowania przewozu niektórych towarów – w tym wyrobów akcyzowych na terytorium kraju oraz w tranzycie – których przewóz ma być rejestrowany i nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. Zgodnie z zapisami ustawy monitorowany ma być transport paliw silnikowych oraz ich pochodnych, dodatków do paliw oraz olejów smarowych i innych substancji.