Aktualności

ADR 2019-2021. 29 kwietnia 2019

Nowy rok nowy ADR 2019-2021.

Z dniem 1 stycznia 2019 w życie wchodzi ADR w wersji 2019-2021. Jak większość krajów tak i w Polsce obowiązywać będzie okres przejściowy. Na wdrożenie zmian mamy czas do 31 czerwca 2019r. W nowej wersji ADR każdy nadawca będzie miał obowiązek powołać doradce do spraw bezpieczeństwa o czym mowa w podrozdziale 1.6.1.44:

Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych będący jedynie nadawcami, i którzy nie byli zobowiązani na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa (DGSA), niezależnie od wymagań podpunktu 1.8.3.1 obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., powinni wyznaczyć doradcę nie później niż do 31 grudnia 2022 r.