LOGISTYKA


Oferujemy:

  • specjalistyczną obsługę logistyczną
  • zintegrowany łańcuch przepływu powierzonych nam towarów
  • partnerską współpracę z odbiorcami usług
  • dostosowanie usług do wymagañ dostawców i odbiorców Klienta
  • możliwość skorzystania z dowolnego typu transportu w zależności od potrzeb Klientów

Zapewniamy:

  • redukcję kosztów logistycznych po stronie Klienta
  • najwyższy poziom jakości obsługi przez wykwalifikowany personel
  • sprawny przepływ towarów i informacji
  • profesjonalną realizację zamówień według zapotrzebowania Klienta
photo-page-logistyka-01-001