SIEDZIBA FIRMY


ADW Logistic
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Wiejska 67/47
15-351 Białystok

 

NIP: 542-324-07-02
REGON: 200894675

 e-mail: biuro@adwlogistic.pl
 tel. +48 85 877 75 41
 fax. +48 85 877 75 42

ZARZĄD


dwronkowski

Daniel Wronkowski

Prezes Zarządu

 tel. +48 85 877 75 41
 fax +48 85 877 75 42
 d.wronkowski@adwlogistic.pl
 51604934

 

ZESPÓŁ


mchoinski

Michał Choiński

Kierownik działu TSL

 tel. kom. +48 518 516 180
 fax +48 85 877 75 42
 m.choinski@adwlogistic.pl
 47789855

 

rmuczyn

Rafał Muczyń

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 733 930 306
 fax +48 85 877 75 42
 r.muczyn@adwlogistic.pl
 52050610

 

twojtkielewicz

Tomasz Wojtkielewicz

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 533 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 t.wojtkielewicz@adwlogistic.pl
 51709929

 

molszak

Magdalena Olszak

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 796 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 m.olszak@adwlogistic.pl
 51650208

 

ksmolko

Kamil Smółko

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 792 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 k.smolko@adwlogistic.pl
 53918224

 

sborowska

Sylwia Borowska-Beszta

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 570 770 306
 fax +48 85 877 75 42
 s.borowska@adwlogistic.pl
 55785805

 

kdanilczuk

Klaudia Danilczuk

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 728 733 295
 fax +48 85 877 75 42
 k.danilczuk@adwlogistic.pl
 51712130

 

msakowska

Marta Sakowska

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 575 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 m.sakowska@adwlogistic.pl
 60969949

 

dzimitko

Bartosz Dzimitko

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 531 822 120
 fax +48 85 877 75 42
 b.dzimitko@adwlogistic.pl
 62868225

 

sienkiewicz

Izabela Sienkiewicz

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 575 822 120
 fax +48 85 877 75 42
 i.sienkiewicz@adwlogistic.pl
 62867265

 

ebalun

Elwira Balun

Zastępca kierownika działu TSL

 tel. kom. +48 731 022 120
 fax +48 85 877 75 42
 e.balun@adwlogistic.pl
 52219022

 

kkaminski

Karol Kamiński

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 530 560 986
 fax +48 85 877 75 42
 k.kaminski@adwlogistic.pl
 59767132

 

amrugowska

Angelika Mrugowska

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 533 822 120
 fax +48 85 877 75 42
 a.mrugowska@adwlogistic.pl
 52673987

 

dskibicki

Dawid Skibicki

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 733 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 d.skibicki@adwlogistic.pl
 51599630

 

mtchorewska

Monika Tchorewska

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 533 867 030
 fax +48 85 877 75 42
 m.tchorewska@adwlogistic.pl
 57289523

 

mpisanko

Marta Pisanko

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 575 992 120
 fax +48 85 877 75 42
 m.pisanko@adwlogistic.pl
 56280638

 

tcecha

Tomasz Cecha

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 575 922 120
 fax +48 85 877 75 42
 t.cecha@adwlogistic.pl
 55974861

 

pkolodko

Przemysław Kołodko

Specjalista ds. handlu

 tel. kom. +48 730 670 306
 fax +48 85 877 75 42
 p.kolodko@adwlogistic.pl
 64585337

 

borkowska

Anna Borkowska

Specjalista ds. spedycji

 tel. kom. +48 730 270 306
 fax +48 85 877 75 42
 a.borkowska@adwlogistic.pl
 62280180

 

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI


ADW

Jolanta Dzienis

Księgowa

 tel. +48 85 661 01 95
 fax +48 85 877 75 42
 j.dzienis@adwlogistic.pl
 59271954

 

asolaniuk

Anna Solaniuk

Pracownik administracyjno-księgowy

 tel. +48 85 877 75 41
 fax +48 85 877 75 42
 a.solaniuk@adwlogistic.pl
 54210965

 

ADW

Izabela Czubaty

Specjalista ds. windykacji i rozliczeń

 tel. +48 85 741 50 83, +48 518 675 402
 fax +48 85 877 75 42
 i.czubaty@adwlogistic.pl
 42575007

 

LOKALIZACJA